อุปกรณ์ในการเชื่อมจาวตาล

299      223
 
Creative Commons License
อุปกรณ์ในการเชื่อมจาวตาล ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : อุปกรณ์ในการเชื่อมจาวตาล
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : อุปกรณ์ในการเชื่อมจาวตาล หม้อต้ม เตา
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วิเศษ, วิเศษไชยชาญ, ลูกตาล, ตาล, ขนมไทย, ขนม, อ่างทอง, จาวตาล, วิเศษชัยชาญ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ทิพรัตน์ คงแสงทอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, สกลสิทธิ์ สิงห์โตอาจ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ทิพรัตน์ คงแสงทอง, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, สกลสิทธิ์ สิงห์โตอาจ. (2561). อุปกรณ์ในการเชื่อมจาวตาล, 3 กันยายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/104528
ทิพรัตน์ คงแสงทอง, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, สกลสิทธิ์ สิงห์โตอาจ. (2561). "อุปกรณ์ในการเชื่อมจาวตาล". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/104528. (3 กันยายน 2561)
ทิพรัตน์ คงแสงทอง, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, สกลสิทธิ์ สิงห์โตอาจ. "อุปกรณ์ในการเชื่อมจาวตาล". 3 กันยายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/104528.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : อุปกรณ์ในการเชื่อมจาวตาล

ไม่พบข้อมูลการรีวิว