ร้านขายของชำ

1,066      950
 
Creative Commons License
ร้านขายของชำ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ร้านขายของชำ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ร้านขายของชำ (Grocer) เป็นร้านสะดวกซื้อ สารพัดสิ่ง ที่มักมีลักษณะอยู่ในตึกแถวหนึ่งห้อง โดยมากเป็นกิจการเล็กๆ กิจการในครัวเรือน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ร้านขายของชำ, ร้านขายของ, ร้านค้า, Grocer
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บดินทร์ กุศลเสริมสุข
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บดินทร์ กุศลเสริมสุข. (2559). ร้านขายของชำ, 30 มกราคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/10464
บดินทร์ กุศลเสริมสุข. (2559). "ร้านขายของชำ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/10464. (30 มกราคม 2559)
บดินทร์ กุศลเสริมสุข. "ร้านขายของชำ". 30 มกราคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/10464.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ร้านขายของชำ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว