บดินทร์ กุศลเสริมสุข

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  27,748
  6,633

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ธนบัตร100หยวนจีน
คำอธิบาย :  หน่วยเงินพื้นฐานของเหรินหมินปี้ คือ หยวน (yuá) โดยทั่วไปจะเขียนโดยใช้อักษร 元 แต่ตามแบบแผนแล้ว จะใช้ตัวอักษร 圆 เพื่อป้องกันการปลอมแปลง ในบางครั้งชื่อของเงินตรา (เหรินหมินปี้) ก็สับสนกับคำที่ใช้เรียกหน่วยเงิน (หยวน). และในบางโอกาส หยวนก็ถูกเรียกเป็น ดอลลาร์ และคำย่อ RMB¥ บางครั้งก็เขียนเป็น CN$
คำสำคัญ :   ธนบัตรจีน, เงินหยวน, สกุลเงินจีน, ประเทศจีน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   บดินทร์ กุศลเสริมสุข
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
13,230
ผู้เข้าชม
733,593
ดาวน์โหลด
408,880
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ธนบัตร100หยวนจีน 27,748
ถุงหอมสมุนไพร 22,789
พืชลอยน้ำ 18,556
เครื่องปิ้งขนมปัง 8,797
ธนบัตร1000กีบลาว 6,701

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
บรรยากาศร้าน Pizza Lanta 23 ธันวาคม 2563
บรรยากาศร้านครัวคุณอ้อ 23 ธันวาคม 2563
บรรยากาศร้านครัวคุณอ้อ 23 ธันวาคม 2563
บรรยากาศร้าน Pizza Lanta 23 ธันวาคม 2563
บรรยากาศร้าน Pizza Lanta 23 ธันวาคม 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล