พืชลอยน้ำ

19,687      1,589
 
Creative Commons License
พืชลอยน้ำ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : พืชลอยน้ำ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : พืชลอยน้ำ (floating plant) เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้โดยลอยอยู่บริเวณผิวน้ำ รากจะอยู่ใต้น้ำ ส่วนของลำต้น ใบ และดอก อยู่เหนือน้ำหรือผิวน้ำ สามารถลอยไปมาได้ หากพืชเหล่านี้อยู่บริเวณน้ำตื้นรากของพืชชนิดนี้อาจยึดอยู่กับพื้นดินใต้น้ำได้ พืชจำพวกนี้ได้แก่ ผักตบไทย ผักตบชวา จอกหูหนูกระจับ ผำ ผักบุ้ง
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พืชลอยน้ำ, floating plant, จอกหูหนูกระจับ, ผักตบชวา, พืชน้ำ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บดินทร์ กุศลเสริมสุข
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บดินทร์ กุศลเสริมสุข. (2559). พืชลอยน้ำ, 25 กุมภาพันธ์ 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/13198
บดินทร์ กุศลเสริมสุข. (2559). "พืชลอยน้ำ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/13198. (25 กุมภาพันธ์ 2559)
บดินทร์ กุศลเสริมสุข. "พืชลอยน้ำ". 25 กุมภาพันธ์ 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/13198.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : พืชลอยน้ำ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว