ธนบัตร1ดอลล่าร์สหรัฐ

5,438      1,238
 
Creative Commons License
ธนบัตร1ดอลล่าร์สหรัฐ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ธนบัตร1ดอลล่าร์สหรัฐ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ดอลลาร์สหรัฐ (United States Dollar) เป็นสกุลเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา และยังใช้เป็นสกุลเงินสำรองในหลายประเทศทั่วโลก รหัสสากลคือ ISO 4217 ใช้ตัวย่อว่า USD และสัญลักษณ์ $ โดย 1 ดอลลาร์สหรัฐมีค่าเท่ากับเกือบ 36 บาท (baht)
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ธนบัตร1ดอลล่าร์, ดอลลาร์สหรัฐ, United States Dollar, สหรัฐอเมริกา, สกุลเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บดินทร์ กุศลเสริมสุข
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บดินทร์ กุศลเสริมสุข. (2558). ธนบัตร1ดอลล่าร์สหรัฐ, 14 ตุลาคม 2558. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/2376
บดินทร์ กุศลเสริมสุข. (2558). "ธนบัตร1ดอลล่าร์สหรัฐ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/2376. (14 ตุลาคม 2558)
บดินทร์ กุศลเสริมสุข. "ธนบัตร1ดอลล่าร์สหรัฐ". 14 ตุลาคม 2558: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/2376.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ธนบัตร1ดอลล่าร์สหรัฐ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว