ถุงหอมสมุนไพร

ข้อมูลผลงาน

  5,088      859     
 
Creative Commons License
ถุงหอมสมุนไพร is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ถุงหอมสมุนไพร
คำอธิบาย :  ถุงหอมสมุนไพรไทย คือภาชนะที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษสา กระดาษเยื่อไผ่ กล่องกระดาษ บรรจุสมุนไพรหลากหลายชนิด ได้แก่ พิมเสน การบูร ดอกพิกุลแห้ง กานพูล ผิวมะกรูด ขมิ้นผง เพื่อขจัดกลิ่นเหม็น และป้องกันแมลง การทำถุงหอมถือเป็นการประยุกต์นำเอาสมุนไพรมาใช้ประโยชน์โดยใช้กลิ่นจากสมุนไพร ซึ่งคนโบราณรจักการใช้กลิ่นหอมต่างๆมาบำบัดรักษาแถมยังทำให้สุขภาพดีขึ้นโดยมีประโยชน์ คือ ใช้ดับกลิ่น ให้กลิ่นหอม ระหยัดค่าใช้จ่าย และประดับตกแต่งบริเวณในบ้าน เป็นต้น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บดินทร์ กุศลเสริมสุข
คำสำคัญ :   กลิ่นหอม, สมุนไพร, ถุงหอม, ป้องกันแมลง, ขจัดกลิ่นเหม็น
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (54.42 KB)