ถุงหอมสมุนไพร

26,721      2,670
 
Creative Commons License
ถุงหอมสมุนไพร ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ถุงหอมสมุนไพร
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ถุงหอมสมุนไพรไทย คือภาชนะที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษสา กระดาษเยื่อไผ่ กล่องกระดาษ บรรจุสมุนไพรหลากหลายชนิด ได้แก่ พิมเสน การบูร ดอกพิกุลแห้ง กานพูล ผิวมะกรูด ขมิ้นผง เพื่อขจัดกลิ่นเหม็น และป้องกันแมลง การทำถุงหอมถือเป็นการประยุกต์นำเอาสมุนไพรมาใช้ประโยชน์โดยใช้กลิ่นจากสมุนไพร ซึ่งคนโบราณรจักการใช้กลิ่นหอมต่างๆมาบำบัดรักษาแถมยังทำให้สุขภาพดีขึ้นโดยมีประโยชน์ คือ ใช้ดับกลิ่น ให้กลิ่นหอม ระหยัดค่าใช้จ่าย และประดับตกแต่งบริเวณในบ้าน เป็นต้น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ถุงหอม, สมุนไพร, กลิ่นหอม, ขจัดกลิ่นเหม็น, ป้องกันแมลง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บดินทร์ กุศลเสริมสุข
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บดินทร์ กุศลเสริมสุข. (2558). ถุงหอมสมุนไพร, 14 ตุลาคม 2558. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/2369
บดินทร์ กุศลเสริมสุข. (2558). "ถุงหอมสมุนไพร". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/2369. (14 ตุลาคม 2558)
บดินทร์ กุศลเสริมสุข. "ถุงหอมสมุนไพร". 14 ตุลาคม 2558: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/2369.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ถุงหอมสมุนไพร

ไม่พบข้อมูลการรีวิว