ใบเซียมซี

ข้อมูลผลงาน

  785      786     
 
Creative Commons License
ใบเซียมซี is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ใบเซียมซี
คำอธิบาย :  ใบเซียมซีใบเซียมซี การเสี่ยงเซียมซี คือการอธิษฐานจิตอย่างแน่วแน่ เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดลให้ ผลแห่ง โชคชะตา ปรากฏขึ้นอย่างแม่นยำที่สุด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บดินทร์ กุศลเสริมสุข
คำสำคัญ :   คำทำนาย, เสี่ยงทาย, ศาลเจ้า, ใบเซียมซี, วัด
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ