หนังสือทำมือ เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่

3,095      358
 
Creative Commons License
หนังสือทำมือ เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : หนังสือทำมือ เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เจ้าของผลงานผู้จัดทำหนังสือเรื่อง “อาหารหลัก 5 หมู่” คือ นางสาวขนิษฐา มีโพนทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : หนังสือทำมือ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ขนิษฐา มีโพนทอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ยศยาดา สิทธิวงษ์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ขนิษฐา มีโพนทอง, ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2561). หนังสือทำมือ เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่, 27 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/104947
ขนิษฐา มีโพนทอง, ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2561). "หนังสือทำมือ เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/104947. (27 มีนาคม 2562)
ขนิษฐา มีโพนทอง, ยศยาดา สิทธิวงษ์. "หนังสือทำมือ เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่". 27 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/104947.


รีวิว : หนังสือทำมือ เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่

ไม่พบข้อมูลการรีวิว