หน่อกะลา

558      357
 
Creative Commons License
หน่อกะลา ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : หน่อกะลา
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หน่อกะลา หรือ เร่ว เป็นพืชผักพื้นเมืองของชาวเกาะเกร็ดเป็นพืชผักที่อยู่ในตระกูลเดียวกับขิง แต่หน่อกะลามีรสชาติที่จืดไม่เผ็ดร้อนเหมือนกับขิง สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานหน่อกะลาสดกับน้ำพริก หรือจะนำมาลวกก่อนรับประทาน และอาหารยอดนิยมของเกาะเกร็ดได้แก่ "ทอดมันหน่อกะลา" หน่อกะลามีฤทธิ์ทางยาในการรักษาอาการท้องอืด แน่นเฟ้อ จุกเสียด ได้เป็นอย่างดี
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เกาะเกร็ด, หน่อกะลา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กรณ์กรวีร์ ช่างคิด
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กรณ์กรวีร์ ช่างคิด, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2561). หน่อกะลา, 17 กันยายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/105303
กรณ์กรวีร์ ช่างคิด, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2561). "หน่อกะลา". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/105303. (17 กันยายน 2561)
กรณ์กรวีร์ ช่างคิด, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. "หน่อกะลา". 17 กันยายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/105303.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : หน่อกะลา

ไม่พบข้อมูลการรีวิว