หมอลำอุดมศิลป์

661      240
 
Creative Commons License
หมอลำอุดมศิลป์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : หมอลำอุดมศิลป์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : หมอลำอุดมศิลป์, วันดี พลทองสถิตย์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ภาสกร เตือประโคน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วันดี พลทองสถิตย์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ภาสกร เตือประโคน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วันดี พลทองสถิตย์. (2561). หมอลำอุดมศิลป์, 27 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/105457
ภาสกร เตือประโคน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วันดี พลทองสถิตย์. (2561). "หมอลำอุดมศิลป์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/105457. (27 มีนาคม 2562)
ภาสกร เตือประโคน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วันดี พลทองสถิตย์. "หมอลำอุดมศิลป์". 27 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/105457.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : หมอลำอุดมศิลป์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว