หม้อชงกาแฟโบราณ

ข้อมูลผลงาน

  1,075      3,873     
 
Creative Commons License
หม้อชงกาแฟโบราณ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หม้อชงกาแฟโบราณ
คำอธิบาย :  หม้อชงกาแฟโบราณ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บดินทร์ กุศลเสริมสุข
คำสำคัญ :   กาแฟโบราณ, หม้อชงกาแฟโบราณ, หม้อ, อุปกรณ์ชงกาแฟ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (445.44 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง