ตู้อุ่นอาหาร

433      208
 
Creative Commons License
ตู้อุ่นอาหาร ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ตู้อุ่นอาหาร
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ภายในของ Meal steamer คือ ตู้หรือเครื่องอุ่นอาหาร ที่พนักงานสถานีรถไฟ Xinbeitou ในอดีต ใช้เพื่ออุ่นกล่องอาหารกลางวัน เครื่องนี้มี 2 ประตู ในภาพนี้คือประตูในสุดของตู้หรือเครื่องอุ่นอาหาร ทำจากกระจกที่สามารถมองทะลุ เพื่อให้สามารถดูสิ่งที่อยู่ในตู้ (กล่องอาหาร) ขณะที่ประตูที่สอง (ประตูด้านนอก) ทำจากเหล็กหนา เพื่อความปลอดภัย ควบคุมอุณหภูมิ และเพื่อรักษาอาหาร
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Xinbeitou Historic Station, Meal steamer, Taiwan, สถานีรถไฟ Xinbeitou, ไทเป, ตู้อุ่นอาหาร, เครื่องอุ่นอาหาร, Taipei, ไต้หวัน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ฐิติมา ธรรมบำรุง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ฐิติมา ธรรมบำรุง. (2561). ตู้อุ่นอาหาร, 2 ตุลาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/106260
ฐิติมา ธรรมบำรุง. (2561). "ตู้อุ่นอาหาร". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/106260. (2 ตุลาคม 2561)
ฐิติมา ธรรมบำรุง. "ตู้อุ่นอาหาร". 2 ตุลาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/106260.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (3,970)
จำนวนผู้เข้าชม (2,436)

รีวิว : ตู้อุ่นอาหาร

ไม่พบข้อมูลการรีวิว