วัดบ่อ

99      111
 
Creative Commons License
วัดบ่อ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : วัดบ่อ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วัดบ่อ อยู่ใกล้กับท่าน้ำปากเกร็ดตั้งอยู่ในอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี เป็นวัดโบราณที่มีพระอุโบสถเก่าขนาดเล็กลักษณะงดงามมาก และยังคงสภาพสมบูรณ์ตามแบบคงเดิม
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : นนทบุรี, วัดบ่อ, ท่าน้ำปากเกร็ด, วัดโบราณ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บดินทร์ กุศลเสริมสุข
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
บดินทร์ กุศลเสริมสุข. (2559). วัดบ่อ, 2 กุมภาพันธ์ 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/10754
บดินทร์ กุศลเสริมสุข. (2559). "วัดบ่อ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/10754. (2 กุมภาพันธ์ 2559)
บดินทร์ กุศลเสริมสุข. "วัดบ่อ". 2 กุมภาพันธ์ 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/10754.


รีวิว : วัดบ่อ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว