เจดีย์เอียง วัดปรมัยยิกาวาส

659      379
 
Creative Commons License
เจดีย์เอียง วัดปรมัยยิกาวาส ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เจดีย์เอียง วัดปรมัยยิกาวาส
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เจดีย์, วัดปรมัยยิกาวาส, เจดีย์เอียง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กรณ์กรวีร์ ช่างคิด
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช, กรณ์กรวีร์ ช่างคิด. (2561). เจดีย์เอียง วัดปรมัยยิกาวาส, 17 ตุลาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107720
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช, กรณ์กรวีร์ ช่างคิด. (2561). "เจดีย์เอียง วัดปรมัยยิกาวาส". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107720. (17 ตุลาคม 2561)
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช, กรณ์กรวีร์ ช่างคิด. "เจดีย์เอียง วัดปรมัยยิกาวาส". 17 ตุลาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107720.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เจดีย์เอียง วัดปรมัยยิกาวาส

ไม่พบข้อมูลการรีวิว