ใบงาน: สุวรรณภูมิอยู่ที่ไหน?

391      261
 
Creative Commons License
ใบงาน: สุวรรณภูมิอยู่ที่ไหน? ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ใบงาน: สุวรรณภูมิอยู่ที่ไหน?
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน สุวรรณภูมิหรือแผ่นดินทองเป็นชื่อเรียกดินแดนที่ตั้งอยู่ระหว่างจีนและอินเดีย แต่สุวรรณภูมิไม่ได้หมายถึงเมืองใดเมืองหนึ่ง แต่เป็นการกล่าวเรียกรวมๆ ถึงดินแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แล้ว 6 เมืองโบราณที่พบหลักฐานทางโบราณคดีในยุคสุวรรณภูมิมีที่ไหนบ้าง?
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : มิวเซียมสยาม, ใบงาน, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณ, วยาธปุระ, นครชัยศรี, ไบก์ถโน, ชื่อเมืองโบราณยุคสุวรรณภูมิ, ออกแก้ว, เปงกาลัน บูจัง, สื่อการเรียนรู้, ตารุมา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.5, ป.6, ม.1, ม.2
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ใบงาน
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). ใบงาน: สุวรรณภูมิอยู่ที่ไหน?, 22 ตุลาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107723
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). "ใบงาน: สุวรรณภูมิอยู่ที่ไหน?". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107723. (22 ตุลาคม 2561)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "ใบงาน: สุวรรณภูมิอยู่ที่ไหน?". 22 ตุลาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107723.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ใบงาน: สุวรรณภูมิอยู่ที่ไหน?

ไม่พบข้อมูลการรีวิว