ใบงาน: ทำไมต้องสร้างเครื่องรางของขลัง?

491      271
 
Creative Commons License
ใบงาน: ทำไมต้องสร้างเครื่องรางของขลัง? ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ใบงาน: ทำไมต้องสร้างเครื่องรางของขลัง?
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : แม้ว่าในสังคมไทยจะยึดมั่นนับถือพุทธเป็นศาสนาหลักประจำชาติ แต่ความกลัวต่อการถูกคุกคามและภยันตรายและความไม่รู้เป็นสิ่งกระตุ้นให้คนต้องการสร้างสิ่งมงคลติดตัวไว้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อันเป็นที่มาของ ‘เครื่องรางของขลัง’
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ของขลัง, มิวเซ๊ยมสยาม, ป้องกันภัย, เครื่องรางของขลัง, ความเชื่อ, ความเชื่ออำนาจลี้ลับ, เทพเจ้า, ความกลัว, ใบงาน, เครื่องราง, สื่อการเรียนรู้
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ใบงาน
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). ใบงาน: ทำไมต้องสร้างเครื่องรางของขลัง?, 22 ตุลาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107831
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). "ใบงาน: ทำไมต้องสร้างเครื่องรางของขลัง?". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107831. (22 ตุลาคม 2561)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "ใบงาน: ทำไมต้องสร้างเครื่องรางของขลัง?". 22 ตุลาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107831.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ใบงาน: ทำไมต้องสร้างเครื่องรางของขลัง?

ไม่พบข้อมูลการรีวิว