ใบงาน: ทดสอบสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับข้าว

407      276
 
Creative Commons License
ใบงาน: ทดสอบสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับข้าว ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ใบงาน: ทดสอบสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับข้าว
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : นานหลายพันปีแล้วที่มนุษย์รู้จักกินและปลูก ‘ข้าว’ พืชที่เปลี่ยนชีวิตมนุษย์ยุคหินไปตลอดกาล ไม่ใช่แค่เป็นอาหาร ข้าวสร้างให้มนุษย์มีสังคมและวัฒนธรรม ทุ่งนาเป็นแหล่งรวมความรู้นานาศาสตร์ บ่มเพาะภูมิปัญญาให้กับชาวนาทั้งยังผูกพันกับชีวิตของผู้คนด้วยเรื่องราวที่แฝงไว้ในวิถีต่างๆ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ข้าวแดงแกงร้อน, วัฒนธรรมข้าวในภาษาไทย, วัฒนธรรมข้าว, ใบงาน, ข้าวนอกนา, สื่อการเรียนรู้, เครื่องสีมือ, ข้าว, มิวเซียมสยาม, แกลบ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.4, ป.5, ป.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ใบงาน
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). ใบงาน: ทดสอบสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับข้าว, 22 ตุลาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107832
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). "ใบงาน: ทดสอบสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับข้าว". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107832. (22 ตุลาคม 2561)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "ใบงาน: ทดสอบสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับข้าว". 22 ตุลาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107832.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ใบงาน: ทดสอบสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับข้าว

ไม่พบข้อมูลการรีวิว