ใบงาน: ย้อนรอยชีวิตมนุษย์ยุคหิน

1,513      952
 
Creative Commons License
ใบงาน: ย้อนรอยชีวิตมนุษย์ยุคหิน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
- เล่มที่ 2
 
ชื่อเรื่อง : ใบงาน: ย้อนรอยชีวิตมนุษย์ยุคหิน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สมัยยุคหิน มนุษย์มีความแลาดและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี รู้จักการคิดสร้างเครื่องมือเครื่องใช้โดยเฉพาะหิน กระดูกและเขาสัตว์ รวมทั้งรู้จักปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ มนุษย์กลุ่มนี้จึงหยุดเร่ร่อนมาตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม จากการค้นพบลักษณะเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้วัสดุจากหินเป็นส่วนใหญ่ นักโบราณคดีจึงเรียกยุคสมัยนี้ว่า "ยุคหิน" (Stone Age)
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เครื่องมือยุคหิน, ก่อนประวัติศาสตร์, ใบงาน, วัสดุธรรมชาติ, ชีวิตยุคหิน, เครื่องมือเครื่องใช้ยุคหิน, สื่อเรียนรู้, มิวเซียมสยาม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ใบงาน
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). ใบงาน: ย้อนรอยชีวิตมนุษย์ยุคหิน, 22 ตุลาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107838
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). "ใบงาน: ย้อนรอยชีวิตมนุษย์ยุคหิน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107838. (22 ตุลาคม 2561)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "ใบงาน: ย้อนรอยชีวิตมนุษย์ยุคหิน". 22 ตุลาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107838.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ใบงาน: ย้อนรอยชีวิตมนุษย์ยุคหิน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว