Clip art การ์ตูนคนไทยผู้ชายหลากหลายวัย

2,850      7,139
 
Creative Commons License
Clip art การ์ตูนคนไทยผู้ชายหลากหลายวัย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : Clip art การ์ตูนคนไทยผู้ชายหลากหลายวัย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : Clip art การ์ตูนคนไทยผู้ชายหลากหลายวัยตั้งแต่วัยเด็ก วัยหนุ่ม วัยผู้ใหญ่ วัยชรา นุ่งผ้าโจงแบบอดีต รวมถึงการ์ตูนรูปพราหมณ์ พระภิษุ และพ่อค้าชาวอินเดีย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : นุ่งผ้าโจง, พราหมณ์, สื่อเรียนรู้, รูปการ์ตูน, พ่อค้าอินเดีย, เด็กหนุ่ม, วัยผู้ใหญ่, พระภิกษุ, วัยหนุ่ม, clip art, วัยชรา, มิวเซียมสยาม, การ์ตูนคนไทย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). Clip art การ์ตูนคนไทยผู้ชายหลากหลายวัย, 24 ตุลาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107879
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). "Clip art การ์ตูนคนไทยผู้ชายหลากหลายวัย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107879. (24 ตุลาคม 2561)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "Clip art การ์ตูนคนไทยผู้ชายหลากหลายวัย". 24 ตุลาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107879.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : Clip art การ์ตูนคนไทยผู้ชายหลากหลายวัย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว