clip art ชุดเครื่องแต่งกายไทย ผู้ชายแบบร่วมสมัย

4,185      4,056
 
Creative Commons License
clip art ชุดเครื่องแต่งกายไทย ผู้ชายแบบร่วมสมัย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : clip art ชุดเครื่องแต่งกายไทย ผู้ชายแบบร่วมสมัย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การแต่งกายเป็นรูปแบบหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากแหล่งอื่นทั้งจากจีน อินเดีย เปอร์เซียและตะวันตก และดัดแปลงให้สอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตจนกลายเป็นรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมกับคนไทย ซึ่งเป็นวัฒฯธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอขึ้นอยู่กับบริบทสภาพของสังคม สิ่งแวดล้อม และรสนิยมในแต่ละยุคสมัย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : มิวเซียมสยาม, ชุดไทยผู้ชายแบบร่วมสมัย, ชุดเครื่องแต่งกายไทย, ชุดเสื้อพระราชทาน, สื่อเรียนรู้, เสื้อสงกรานต์, ชุดสูทสามชิ้น, Male Thai dress style, clip art, การแต่งกาย, ชุดสูทและผ้านุ่งโจงกระเบน, ชุดราชปะแตน, ชุดไทยประยุกต์สมัยรัชกาลที่ 5
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). clip art ชุดเครื่องแต่งกายไทย ผู้ชายแบบร่วมสมัย, 24 ตุลาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107920
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). "clip art ชุดเครื่องแต่งกายไทย ผู้ชายแบบร่วมสมัย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107920. (24 ตุลาคม 2561)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "clip art ชุดเครื่องแต่งกายไทย ผู้ชายแบบร่วมสมัย". 24 ตุลาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107920.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : clip art ชุดเครื่องแต่งกายไทย ผู้ชายแบบร่วมสมัย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว