Clip art ภาพวาดการแห่นางแมวขอฝน

3,300      5,805
 
Creative Commons License
Clip art ภาพวาดการแห่นางแมวขอฝน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : Clip art ภาพวาดการแห่นางแมวขอฝน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ชาวไทยในเขตพื้นที่ทำเกษตรกรรมจะจัดประเพณีแห่นางแมว ซึ่งเป็นพิธีกรรมและความเชื่อดั้งเดิม ในขบวนแห่ประกอบด้วยแมวตัวเมีย 2-3 ตัว ใส่กรงหรือตะกร้า คนหาบกรงแมว ขบวนดนตรีกลองยาว มีผู้เฒ่าร้องเพลงนางแมวขอฝน แล้วเอาน้ำสาดแมว โดยชาวบ้านเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ที่กลัวน้ำและมีพลังอำนาจลึกลับ ถ้าแห่นางแมวแล้วฝนจะตกภายใน 3-7 วัน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สุวรรณภูมิ, พิธีขอฝน, ความเชื่อพื้นบ้าน, มิวเซียมสยาม, การแห่นางแมวขอฝน, พิธีกรรม, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, Clip art, ภาพระบายสี, สื่อเรียนรู้, ภาพวาด, ประเพณี
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). Clip art ภาพวาดการแห่นางแมวขอฝน, 24 ตุลาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/108463
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). "Clip art ภาพวาดการแห่นางแมวขอฝน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/108463. (24 ตุลาคม 2561)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "Clip art ภาพวาดการแห่นางแมวขอฝน". 24 ตุลาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/108463.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : Clip art ภาพวาดการแห่นางแมวขอฝน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว