Clip art ภาพวาดตำนานพญาคันคาก

1,732      2,392
 
Creative Commons License
Clip art ภาพวาดตำนานพญาคันคาก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : Clip art ภาพวาดตำนานพญาคันคาก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เมื่อครั้งพระโพฺสัตว์เสวยชาติเป็นพญาคันคาก (คางคก) อาศัยอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ วันหนึ่งพญาแถน เทพบนชั้นสวรรค์ผู้ดลบันดาลให้ฝนตกรู้สึกไม่พอใจมนุษย์จึงไม่บันดาลฝนให้เป็นเวลา 7 ปี 7 เดือน 7 วัน ผู้คนทนไม่ไหวจึงคิดทำสงครามกับพญาแถน แต่พ่ายแพ้หนีมาพึ่ง พญาคันคากจึงออกอุบายให้เหล่าฝูงแมลงปลวก มอด ผึ้ง และแตนไปรุมทำร้ายฝ่ายเทวดา พญาแถนจนยอมจำนนให้คำสัญญาว่าจะรีบบันดาลน้ำฝนให้ทันทีที่มนุษย์ยิงบั้งไฟหรือเมื่อกบเขียดส่งเสียงร้อง
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ภาพวาด, มิวเซียมสยาม, สื่อเรียนรู้, การขอฝน, Clip art, ตำนานพื้นบ้าน, ตำนานพญาคันคาก, พญาแถน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). Clip art ภาพวาดตำนานพญาคันคาก, 24 ตุลาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/108472
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). "Clip art ภาพวาดตำนานพญาคันคาก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/108472. (24 ตุลาคม 2561)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "Clip art ภาพวาดตำนานพญาคันคาก". 24 ตุลาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/108472.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (15,867)
จำนวนผู้เข้าชม (13,234)

รีวิว : Clip art ภาพวาดตำนานพญาคันคาก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว