Clip art ภาพวาดเรือนไทยภาคอีสาน

5,097      16,170
 
Creative Commons License
Clip art ภาพวาดเรือนไทยภาคอีสาน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : Clip art ภาพวาดเรือนไทยภาคอีสาน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เรือนไทยอีสานเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงเช่นเดียวกับภาคกลาง แต่ช่วงฤดูหนาวลมพัดแรงจึงนิยมทำหน้าต่างเจาะช่องแคบๆ และมีประตูเข้าออกเรือนบานเดียวเพื่อกันลม ทำให้เรือนค่อนข้างมืด หลังคาจั่วสามเหลี่ยมป้านเล็กน้อย และมักใช้ไม้กระดานเรียงปิดทึบทั้งสองด้าน มุงด้วยกระเบื้องดินเผา หรือกระเบื้องไม้ ไม่มีปีกนกหรือชายคา ลักษณะเรือนมักสร้างขนาดกว้าง 3 ห้อง ภายในเรือนมักปล่อยโล่ง ไม่มีฝากั้น แต่มีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยเป็น 3 ส่วน คือ ที่นอนพาอแม่ ที่นอนลูกชาย ส่วนลูกสาวมักทำฝากั้นเป็นห้องมีประตูมิดชิด ด้านนอกเรือนมักสร้างชานโล่งมีชายคาคลุม แต่ลดระดับให้ต่ำกว่าใช้เป็นที่พักผ่อนรับแขก ส่วนใต้ถุนเป็นพื้นที่สำหรับใช้เก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : บ้านไทย, สื่อเรียนรู้, ภาพวาดระบายสี, เรือนไทยภาคอีสาน, บ้านอีสาน, ภูมิปัญญา, มิวเซียมสยาม, ที่อยู่อาศัย, Clip art, ปัจจัยสี่, ภาพวาด
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). Clip art ภาพวาดเรือนไทยภาคอีสาน, 29 ตุลาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/109511
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). "Clip art ภาพวาดเรือนไทยภาคอีสาน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/109511. (29 ตุลาคม 2561)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "Clip art ภาพวาดเรือนไทยภาคอีสาน". 29 ตุลาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/109511.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : Clip art ภาพวาดเรือนไทยภาคอีสาน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว