Clip art ภาพวาดเรือนแพ

1,664      7,108
 
Creative Commons License
Clip art ภาพวาดเรือนแพ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : Clip art ภาพวาดเรือนแพ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ลักษณะเรือนแพเป็นภูมิปัญญาในการสร้างที่อยู่อาศัยให้สอดรับสภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศในเขตร้อนชื้น ฝนชุกจนทำให้เกิดน้ำท่วม เรือนแพจึงเป็นที่อยู่อาศัยที่ปลูกอยู่ในแม่น้ำ เพื่อความสะดวกในการใช้น้ำในการอุปโภค
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : มิวเซียมสยาม, ภาพวาดระบายสี, ที่อยู่อาศัย, ภูมิปัญญา, ปัจจัยสี่, เรือนแพ, สื่อเรียนรู้, เรือน, Clip art, บ้านไทย, ภาพวาด
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). Clip art ภาพวาดเรือนแพ, 29 ตุลาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/109512
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). "Clip art ภาพวาดเรือนแพ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/109512. (29 ตุลาคม 2561)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "Clip art ภาพวาดเรือนแพ". 29 ตุลาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/109512.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : Clip art ภาพวาดเรือนแพ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว