Clip art ภาพวาดเรือนไทยมุสลิม

4,897      11,829
 
Creative Commons License
Clip art ภาพวาดเรือนไทยมุสลิม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : Clip art ภาพวาดเรือนไทยมุสลิม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เรือนไม้พื้นถิ่นในภาคใต้มีลักษณะพิเศษที่สะท้อนการปรับประยุกต์ลักษณะแบบดั้งเดิมให้เข้าอิทธิพลอื่นและรูปแบบวิถีชีวิตได้อย่างลงตัว รูปแบบเรือนมักสร้าง 2 หลังคู่กันเป็นเรือนแฝดเชื่อมต่อกันด้วยชานและระเบียง เรือนพื้นถิ่นในแถบภาคใต้มีลักษณะหลังคาลาดชันมากกว่า เพื่อระบายน้ำฝนได้รวดเร็ว มี 3 รูปแบบ คือ หน้าจั่ว ปั้นหยา และจั่วมนิลา (อิทธิพลจากเรือนชาวมุสลิม) ฐานรากของเรือนมักใช้ตอม่อคอนกรีตแทนเสาไม้ การตกแต่งตัวเรือนนิยมทำช่องลมเหนือประตู หรือผนังรอบเป็นไม้ฉลุ เขียนลวดลายทาสี เพื่อระบายอากาศและรับลมทะเล ภายในเรือนแบ่งพื้นที่อาศัยชัดเจน โดยเฉพาะห้องสำหรับพ่อแม่และลูกสาว ส่วนห้องโถงจะเป็นพื้นที่พักของลูกชายและแขกผู้มาเยือน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เรือนมุสลิม, ปัจจัยสี่, ภาพวาด, เรือนไทยภาคใต้, Clip art, ภาพวาดระบายสี, ที่อยู่อาศัย, ภูมิปัญญา, บ้านไทย, มิวเซียมสยาม, สื่อเรียนรู้
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). Clip art ภาพวาดเรือนไทยมุสลิม, 29 ตุลาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/109518
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). "Clip art ภาพวาดเรือนไทยมุสลิม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/109518. (29 ตุลาคม 2561)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "Clip art ภาพวาดเรือนไทยมุสลิม". 29 ตุลาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/109518.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : Clip art ภาพวาดเรือนไทยมุสลิม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว