รถโดยสารประจำทาง

642      559
 
Creative Commons License
รถโดยสารประจำทาง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : รถโดยสารประจำทาง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เชียงใหม่, รถโดยสาร, รถประจำทาง, รถเมล์, ป้าย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : นพพร ม่วงระย้า
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
นพพร ม่วงระย้า. (2561). รถโดยสารประจำทาง, 26 ตุลาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/109662
นพพร ม่วงระย้า. (2561). "รถโดยสารประจำทาง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/109662. (26 ตุลาคม 2561)
นพพร ม่วงระย้า. "รถโดยสารประจำทาง". 26 ตุลาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/109662.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : รถโดยสารประจำทาง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว