นพพร ม่วงระย้า

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  7,541
  692

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  สะพานไม้ไผ่
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   ไม้ไผ่, สะพาน, ทางข้าม, สาน, ทางเดิน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   นพพร ม่วงระย้า
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
276
ผู้เข้าชม
46,721
ดาวน์โหลด
37,165
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
สะพานไม้ไผ่ 7,541
สาธิต ดีดเตหน่ากู 989
backdrop 815
วิธีการสร้างสื่อใน OER 722
แกะสลักผลไม้ 636

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
เสียงจิ้งหรีด 1 กันยายน 2563
นาขั้นบันได 31 สิงหาคม 2563
นาขั้นบันได 31 สิงหาคม 2563
คันนา 31 สิงหาคม 2563
คันนา 31 สิงหาคม 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล