แกะสลักผลไม้

677      940
 
Creative Commons License
แกะสลักผลไม้ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : แกะสลักผลไม้
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ผลไม้, แกะสลัก, ลวดลาย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   นพพร ม่วงระย้า
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นพพร ม่วงระย้า. (2559). แกะสลักผลไม้, 23 พฤศจิกายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/45493
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นพพร ม่วงระย้า. (2559). "แกะสลักผลไม้". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/45493. (23 พฤศจิกายน 2559)
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นพพร ม่วงระย้า. "แกะสลักผลไม้". 23 พฤศจิกายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/45493.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : แกะสลักผลไม้

ไม่พบข้อมูลการรีวิว