วิธีการสร้างสื่อใน OER

674      483
 
Creative Commons License
วิธีการสร้างสื่อใน OER ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วิธีการสร้างสื่อใน OER
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : mooc, oer, สื่อ, content
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   นพพร ม่วงระย้า
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ใบงาน
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช, นพพร ม่วงระย้า. (2560). วิธีการสร้างสื่อใน OER, 8 กรกฎาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/65692
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช, นพพร ม่วงระย้า. (2560). "วิธีการสร้างสื่อใน OER". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/65692. (8 กรกฎาคม 2560)
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช, นพพร ม่วงระย้า. "วิธีการสร้างสื่อใน OER". 8 กรกฎาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/65692.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วิธีการสร้างสื่อใน OER

ไม่พบข้อมูลการรีวิว