บ้านไม้โบราณ

628      328
 
Creative Commons License
บ้านไม้โบราณ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : บ้านไม้โบราณ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ลวดลาย, ห้องสมุด, ห้องสมุดดรุณบรรณาลัย, หน้าต่าง, บ้านไม้, บ้านเก่า
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : นพพร ม่วงระย้า
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
นพพร ม่วงระย้า. (2561). บ้านไม้โบราณ, 17 ธันวาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/112396
นพพร ม่วงระย้า. (2561). "บ้านไม้โบราณ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/112396. (17 ธันวาคม 2561)
นพพร ม่วงระย้า. "บ้านไม้โบราณ". 17 ธันวาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/112396.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : บ้านไม้โบราณ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว