สะพานไม้ไผ่

8,489      704
 
Creative Commons License
สะพานไม้ไผ่ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : สะพานไม้ไผ่
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สะพาน, ทางข้าม, สาน, ทางเดิน, ไม้ไผ่
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : นพพร ม่วงระย้า
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
นพพร ม่วงระย้า. (2561). สะพานไม้ไผ่, 17 ธันวาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/112392
นพพร ม่วงระย้า. (2561). "สะพานไม้ไผ่". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/112392. (17 ธันวาคม 2561)
นพพร ม่วงระย้า. "สะพานไม้ไผ่". 17 ธันวาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/112392.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สะพานไม้ไผ่

ไม่พบข้อมูลการรีวิว