เตาหมูกะทะ เครื่องปั้นดินเผา

ข้อมูลผลงาน

  1,634      3,669     
 
Creative Commons License
เตาหมูกะทะ เครื่องปั้นดินเผา is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เตาหมูกะทะ เครื่องปั้นดินเผา
คำอธิบาย :  เครื่องปั้นดินเผา คือภาชนะและเครื่องมือเครื่องที่ทำจากดินเป็นรูปทรงต่างๆ ตามต้องการ อาจจะเป็นดินเหนียว ดินขาว หรือดินชนิดต่างๆ แล้วนำไปชุบน้ำเคลือบหรือไม่ก็ได้ หลังจากนั้นจึงนำไปเข้าเตาเผา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บดินทร์ กุศลเสริมสุข
คำสำคัญ :   เครื่องปั้นดินเผา, ดินเหนียว, เตาเผา, เตาหมูกะทะ, ภาชนะ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (442.23 KB)