VDO มวยไทยโบราณ ตอน การไหว้ครู ในส่วนของ การร่ายรำไหว้ครูมวยไทย

1,373      667
 
Creative Commons License
VDO มวยไทยโบราณ ตอน การไหว้ครู ในส่วนของ การร่ายรำไหว้ครูมวยไทย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : VDO มวยไทยโบราณ ตอน การไหว้ครู ในส่วนของ การร่ายรำไหว้ครูมวยไทย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เป็น VDO clip สื่อ เรื่อง มวยไทยโบราณ ตอน การไหว้ครู ในส่วนของ การสาธิตการร่ายรำไหว้ครูมวยไทย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : มวยไทย, ศิลปะการป้องกันตัว, VDO, มวยไทยโบราณ, ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว, กีฬามวยไทย, กีฬา, การไหว้ครู, มวย, มวยโบราณ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ชัยณรงค์ สิริพรปรีดา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, มงคล ซังขาว, ฉมาบดี อารีสนั่น, นภัทร ทองอุปการ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว, Resource Review, Flash Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ชัยณรงค์ สิริพรปรีดา, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, มงคล ซังขาว, ฉมาบดี อารีสนั่น, นภัทร ทองอุปการ. (2561). VDO มวยไทยโบราณ ตอน การไหว้ครู ในส่วนของ การร่ายรำไหว้ครูมวยไทย, 29 ตุลาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/109764
ชัยณรงค์ สิริพรปรีดา, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, มงคล ซังขาว, ฉมาบดี อารีสนั่น, นภัทร ทองอุปการ. (2561). "VDO มวยไทยโบราณ ตอน การไหว้ครู ในส่วนของ การร่ายรำไหว้ครูมวยไทย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/109764. (29 ตุลาคม 2561)
ชัยณรงค์ สิริพรปรีดา, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, มงคล ซังขาว, ฉมาบดี อารีสนั่น, นภัทร ทองอุปการ. "VDO มวยไทยโบราณ ตอน การไหว้ครู ในส่วนของ การร่ายรำไหว้ครูมวยไทย". 29 ตุลาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/109764.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : VDO มวยไทยโบราณ ตอน การไหว้ครู ในส่วนของ การร่ายรำไหว้ครูมวยไทย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว