มงคล ซังขาว

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  37,730
  504

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  ท่ากวางเหลียวหลัง
คำอธิบาย :  ท่าลูกไม้มวยไทย มีทั้งหมด 15 ท่า
คำสำคัญ :   มวยไทย, มวยโบราณ, กีฬามวยไทย, มวยไทยโบราณ, มวย, ศิลปะการป้องกันตัว, กีฬา, ลูกไม้มวยไทย, ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ชัยณรงค์ สิริพรปรีดา
เจ้าของผลงานร่วม :   ฉมาบดี อารีสนั่น, นภัทร ทองอุปการ, สันติ สวนศรี, มงคล ซังขาว, สุรพล เดชธำรงวัฒน์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล