ใบความรู้เรือนไทย : ฝาผนังไม้ปะกน

3,908      812
 
Creative Commons License
ใบความรู้เรือนไทย : ฝาผนังไม้ปะกน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ใบความรู้เรือนไทย : ฝาผนังไม้ปะกน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : รูปแบบผนังของฝาเรือนไทยภาคกลางมีลักษณะพิเศษ ฝาปะกนเป็นฝาบ้านสำเร็จรูปแสดงถึงภูมิปัญญาช่างไทยที่คิดค้นวิธีการนำไม้ชิ้นเล็กๆ มาประกอบกันขึ้นเป็นผนังบ้านด้วยวิธีการเซาะร่องและสอดยึดกันอย่างเป็นระบบ ผนังแต่ละด้านนำมาประกอบเข้ากับโครงสร้างตัวเรือน ยึดติดด้วยเดือยไม้และถอดประกอบได้เป็นชิ้นส่วน สะดวกต่อการปลูกสร้างแและขนย้าย โครงสร้างของผนังมีคุณสมบัติยืดหยุ่นเนื่องจากประกอบขึ้นจากไม้ชิ้นเล็กๆ และยังช่วยในการระบายอากาศได้ดี ส่วนฝาเรือนแบบขัดแตะจะใช้ไม้ไผ่มาสานขัดกันเป็นฝาผนังทำให้ผนังมีช่องว่างและความโปร่ง นิยมใช้เป็นฝาผนังเรือนครัวเพื่อระบายควันและหมุนเวียนอากาศ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ภูมิปัญญาไทย, สื่อเรียนรู้, ใบความรู้, กระเบื้องมุงหลังคา, มิวเซียมสยาม, เรือนไทย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, ใบงาน
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). ใบความรู้เรือนไทย : ฝาผนังไม้ปะกน, 6 พฤศจิกายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/109781
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). "ใบความรู้เรือนไทย : ฝาผนังไม้ปะกน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/109781. (6 พฤศจิกายน 2561)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "ใบความรู้เรือนไทย : ฝาผนังไม้ปะกน". 6 พฤศจิกายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/109781.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ใบความรู้เรือนไทย : ฝาผนังไม้ปะกน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว