นิทรรศการ ชายหญิงสิ่งสมมติ: โซนเรื่องราวของ LGBT บนสื่อ

98      50
 
Creative Commons License
นิทรรศการ ชายหญิงสิ่งสมมติ: โซนเรื่องราวของ LGBT บนสื่อ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : นิทรรศการ ชายหญิงสิ่งสมมติ: โซนเรื่องราวของ LGBT บนสื่อ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : รูปภาพแสดงลักษณะสื่อประเภทต่างๆ ที่นำเสนอเรื่องราวเพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ LGBT ให้สังคมไทยนิทรรศการ ชายหญิงสิ่งมมติ ว่าด้วยความหลากหลายทางเพศ เป็นนิทรรศการหมุนเวียนที่จัดแสดง ณ มิวเซียมสยาม ระหว่างวันที่ 2 พค. - 30 กย. 2561
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เพศทางเลือก, สังคมไทย, อคติทางเพศ, ประเด็นร่วมสมัย, LGBT, ความเท่าเทียม, ชายหญิงสิ่งสมมติ, gender, สิทธิมนุษยชน, มิวเซียมสยาม, ความเป็นมนุษย์, นิทรรศการ, ความหลากหลายทางเพศ, การอยู่ร่วมกัน, เพศที่สาม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). นิทรรศการ ชายหญิงสิ่งสมมติ: โซนเรื่องราวของ LGBT บนสื่อ, 13 ธันวาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110727
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). "นิทรรศการ ชายหญิงสิ่งสมมติ: โซนเรื่องราวของ LGBT บนสื่อ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110727. (13 ธันวาคม 2561)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "นิทรรศการ ชายหญิงสิ่งสมมติ: โซนเรื่องราวของ LGBT บนสื่อ". 13 ธันวาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110727.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : นิทรรศการ ชายหญิงสิ่งสมมติ: โซนเรื่องราวของ LGBT บนสื่อ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว