เพลง ลอยกระทง

ข้อมูลผลงาน

  126      91     
 
Creative Commons License
เพลง ลอยกระทง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เพลง ลอยกระทง
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  เมธัส ธรรมลงกรต
คำสำคัญ :   Major Scale, ลอยกระทง, การฝึกเปียโน, ดนตรี, เครื่องดนตรี, เปียโน, แบบฝึกหัดเปียโน, พื้นฐานคอร์ดเปียโน, วันเพ็ญ, Thai Clefs
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว, คลิปการเรียนรู้

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (2.98 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง