เมธัส ธรรมลงกรต

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  55,563
  30,091

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  บรรทัด 5 เส้น สำหรับเขียนโน้ตดนตรี : Music Staff
คำอธิบาย :  บรรทัดห้าเส้นนี้ออกแบบโดยเว้นช่องด้านขวามือจากขอบกระดาษเล็กน้อย เพื่อการเขียนอธิบายสั้น ๆ หากต้องการบรรทัดห้าเส้นในลักษณะอื่น ๆ สามารถติดต่อชี้แจงความประสงค์ได้ที่Facebook : Maytas Dhamalogkrot\อนึ่ง สำหรับบรรทัดห้าเส้นคู่ และบรรทัดห้าเส้นสำหรับผู้มีสายตาเลือนราง จะอยู่ในหัวข้อถัดไป#MMS
คำสำคัญ :   บรรทัด 5 เส้น, บรรทัดห้าเส้น, ดนตรี, เมธัส ธรรมลงกรต, staff, music
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   เมธัส ธรรมลงกรต
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   แบบฝึกหัด, แผนการสอน, กลยุทธ์การสอน, ใบงาน
ผลงานทั้งหมด
498
ผู้เข้าชม
176,315
ดาวน์โหลด
115,726
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
บรรทัด 5 เส้น สำหรับเขียนโน้ตดนตรี : Music Staff 55,563
หนูมาลี 13,332
แบบฝึกหัด เปียโน 8,145
การหา Chord ในทางปฏิบัติภายใน 2 นาที ด้วยเปียโน 5,752
โน้ตเพลงสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนแผ่นดินสยาม 4,536

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
โน้ตเพลง Viva il Papa March 29 กันยายน 2564
โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนแผ่นดินสยาม 29 กันยายน 2564
โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ สวรรค์ ณ แผ่นดิน 29 กันยายน 2564
โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ สิริโรจนา 29 กันยายน 2564
สูตร 4 คอร์ดเทพ แต่งเพลงง่าย ๆ 21 กรกฎาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล