หนูมาลี

12,060      16,808
 
Creative Commons License
หนูมาลี ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : หนูมาลี
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หนูมาลี สำหรับคนที่อยากเล่นเปียโนแต่อ่านโน้ตไม่เป็น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : แบบฝึกหัดเปียโน, เครื่องดนตรี, เปียโน, ดนตรี, พื้นฐานคอร์ดเปียโน, การฝึกเปียโน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : เมธัส ธรรมลงกรต
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
เมธัส ธรรมลงกรต. (2561). หนูมาลี, 26 พฤษภาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95133
เมธัส ธรรมลงกรต. (2561). "หนูมาลี". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95133. (26 พฤษภาคม 2561)
เมธัส ธรรมลงกรต. "หนูมาลี". 26 พฤษภาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/95133.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : หนูมาลี

ไม่พบข้อมูลการรีวิว