โน้ตเปียโน : เพลงอาเวมารีอา (Ave Maria)

2,266      608
 
Creative Commons License
โน้ตเปียโน : เพลงอาเวมารีอา (Ave Maria) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : โน้ตเปียโน : เพลงอาเวมารีอา (Ave Maria)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : บทเพลงอาเวมารีอาบทนี้ ถูกประพันธ์ขึ้นสำหรับเปียโนโดย อาจารย์ เมธัส ธรรมลงกรต#MMSหากมีข้อผิดพลาดประการใด โปรดแจ้งทาง Facebook : Maytas Dhamalongkrot
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อาเวมารีอา, Ave Maria, #MMS, โน้ตเปียโน, เพลง, Maytas Dhamalongkrot, เมธัส ธรรมลงกรต
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : เมธัส ธรรมลงกรต
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, ใบงาน
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : www.maytasmusicstudio.com
URL :
:
เมธัส ธรรมลงกรต. (2561). โน้ตเปียโน : เพลงอาเวมารีอา (Ave Maria), 8 กุมภาพันธ์ 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/85938
เมธัส ธรรมลงกรต. (2561). "โน้ตเปียโน : เพลงอาเวมารีอา (Ave Maria)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/85938. (8 กุมภาพันธ์ 2561)
เมธัส ธรรมลงกรต. "โน้ตเปียโน : เพลงอาเวมารีอา (Ave Maria)". 8 กุมภาพันธ์ 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/85938.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : โน้ตเปียโน : เพลงอาเวมารีอา (Ave Maria)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว