แบบฝึกหัด เปียโน

8,080      1,300
 
Creative Commons License
แบบฝึกหัด เปียโน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : แบบฝึกหัด เปียโน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : โด ดีรา เร รีเม มี ฟา ฟีเซ โซ ซีเล ลา ลีเท ที โด - เรียนรู้ Enharmonic Note - เรียนรู้ชื่อในทาง # และ b
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การฝึกเปียโน, b, เปียโน, โน้ตเพลง, #, Enharmonic Note, เครื่องดนตรี
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : เมธัส ธรรมลงกรต
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   กิจกรรม และ Labs, VDO Clip, แบบฝึกหัด
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
เมธัส ธรรมลงกรต. (2561). แบบฝึกหัด เปียโน, 3 มีนาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/88395
เมธัส ธรรมลงกรต. (2561). "แบบฝึกหัด เปียโน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/88395. (3 มีนาคม 2561)
เมธัส ธรรมลงกรต. "แบบฝึกหัด เปียโน". 3 มีนาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/88395.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : แบบฝึกหัด เปียโน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว