การนับจังหวะเบื้องต้น 1

3,924      1,143
 
Creative Commons License
การนับจังหวะเบื้องต้น 1 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การนับจังหวะเบื้องต้น 1
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การฝึกเปียโน, การเล่นเปียโน, ดนตรี, จังหวะ, เปียโน, การนับจังหวะ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : เมธัส ธรรมลงกรต
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Resource Review, VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
เมธัส ธรรมลงกรต. (2561). การนับจังหวะเบื้องต้น 1, 24 เมษายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/93613
เมธัส ธรรมลงกรต. (2561). "การนับจังหวะเบื้องต้น 1". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/93613. (24 เมษายน 2561)
เมธัส ธรรมลงกรต. "การนับจังหวะเบื้องต้น 1". 24 เมษายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/93613.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การนับจังหวะเบื้องต้น 1

ไม่พบข้อมูลการรีวิว