ทฤษฎีดนตรี การคิดขั้นคู่

1,994      415
 
Creative Commons License
ทฤษฎีดนตรี การคิดขั้นคู่ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ทฤษฎีดนตรี การคิดขั้นคู่
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : โน้ต, เปียโน, จังหวะ, การนับจังหวะ, การฝึกเปียโน, ดนตรี, การเล่นเปียโน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : เมธัส ธรรมลงกรต
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, แบบฝึกหัด, VDO Clip, Resource Review
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
เมธัส ธรรมลงกรต. (2561). ทฤษฎีดนตรี การคิดขั้นคู่, 1 พฤษภาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/93953
เมธัส ธรรมลงกรต. (2561). "ทฤษฎีดนตรี การคิดขั้นคู่". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/93953. (1 พฤษภาคม 2561)
เมธัส ธรรมลงกรต. "ทฤษฎีดนตรี การคิดขั้นคู่". 1 พฤษภาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/93953.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ทฤษฎีดนตรี การคิดขั้นคู่

ไม่พบข้อมูลการรีวิว