การหา Chord ในทางปฏิบัติภายใน 2 นาที ด้วยเปียโน

5,685      1,033
 
Creative Commons License
การหา Chord ในทางปฏิบัติภายใน 2 นาที ด้วยเปียโน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การหา Chord ในทางปฏิบัติภายใน 2 นาที ด้วยเปียโน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การหา Chord ในทางปฏิบัติภายใน 2 นาที ด้วยเปียโน โดยอาจารย์เมธัส ธรรมลงกรต ท่อง Major 5+4Minor 4+5Diminished 4+4Augmented 5+5
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การหา Chord, เครื่องดนตรี, การเล่นเปียโน, การฝึกเปียโน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : เมธัส ธรรมลงกรต
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, แบบฝึกหัด, กิจกรรม และ Labs
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
เมธัส ธรรมลงกรต. (2561). การหา Chord ในทางปฏิบัติภายใน 2 นาที ด้วยเปียโน, 22 มกราคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/82045
เมธัส ธรรมลงกรต. (2561). "การหา Chord ในทางปฏิบัติภายใน 2 นาที ด้วยเปียโน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/82045. (22 มกราคม 2561)
เมธัส ธรรมลงกรต. "การหา Chord ในทางปฏิบัติภายใน 2 นาที ด้วยเปียโน". 22 มกราคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/82045.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การหา Chord ในทางปฏิบัติภายใน 2 นาที ด้วยเปียโน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว