บรรทัด 5 เส้น สำหรับเขียนโน้ตดนตรี : Music Staff

58,550      30,870
 
Creative Commons License
บรรทัด 5 เส้น สำหรับเขียนโน้ตดนตรี : Music Staff ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : บรรทัด 5 เส้น สำหรับเขียนโน้ตดนตรี : Music Staff
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : บรรทัดห้าเส้นนี้ออกแบบโดยเว้นช่องด้านขวามือจากขอบกระดาษเล็กน้อย เพื่อการเขียนอธิบายสั้น ๆ หากต้องการบรรทัดห้าเส้นในลักษณะอื่น ๆ สามารถติดต่อชี้แจงความประสงค์ได้ที่Facebook : Maytas Dhamalongkrotอนึ่ง สำหรับบรรทัดห้าเส้นคู่ และบรรทัดห้าเส้นสำหรับผู้มีสายตาเลือนราง จะอยู่ในหัวข้อถัดไป#MMS
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : music, ดนตรี, เมธัส ธรรมลงกรต, staff, บรรทัดห้าเส้น, บรรทัด 5 เส้น
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : เมธัส ธรรมลงกรต
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   แบบฝึกหัด, ใบงาน, แผนการสอน, กลยุทธ์การสอน
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : www.maytasmusicstudio.com
URL :
:
เมธัส ธรรมลงกรต. (2564). บรรทัด 5 เส้น สำหรับเขียนโน้ตดนตรี : Music Staff, 19 กรกฎาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/85948
เมธัส ธรรมลงกรต. (2564). "บรรทัด 5 เส้น สำหรับเขียนโน้ตดนตรี : Music Staff". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/85948. (19 กรกฎาคม 2564)
เมธัส ธรรมลงกรต. "บรรทัด 5 เส้น สำหรับเขียนโน้ตดนตรี : Music Staff". 19 กรกฎาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/85948.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : บรรทัด 5 เส้น สำหรับเขียนโน้ตดนตรี : Music Staff

ไม่พบข้อมูลการรีวิว