เพลงลอยกระทง

ข้อมูลผลงาน

  1,585      3,993     
 
Creative Commons License
โน้ต เพลงลอยกระทง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เพลงลอยกระทง
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  เมธัส ธรรมลงกรต
คำสำคัญ :   แบบฝึกหัดเปียโน, การฝึกเปียโน, พื้นฐานคอร์ดเปียโน, วันเพ็ญ, ลอยกระทง, เปียโน, เครื่องดนตรี, Thai Clefs, ดนตรี, Major Scale
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, รูปภาพ, คลิปการเรียนรู้

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (185.86 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง