เพลงลอยกระทง

3,681      11,494
 
Creative Commons License
เพลงลอยกระทง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เพลงลอยกระทง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : แบบฝึกหัดเปียโน, Thai Clefs, เครื่องดนตรี, วันเพ็ญ, Major Scale, ลอยกระทง, ดนตรี, พื้นฐานคอร์ดเปียโน, เปียโน, การฝึกเปียโน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : เมธัส ธรรมลงกรต
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
เมธัส ธรรมลงกรต. (2561). เพลงลอยกระทง, 23 พฤศจิกายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110904
เมธัส ธรรมลงกรต. (2561). "เพลงลอยกระทง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110904. (23 พฤศจิกายน 2561)
เมธัส ธรรมลงกรต. "เพลงลอยกระทง". 23 พฤศจิกายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110904.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เพลงลอยกระทง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว