กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องดินเผา

ข้อมูลผลงาน

  100      47     
 
Creative Commons License
กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องดินเผา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องดินเผา
คำอธิบาย :  ในอดีตการใช้กระเบื้องมุงหลังคามักใช้เฉพาะกับอาคารของชนชั้นสูง วัด และตึกของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกระเบื้องสีน้ำเงินเป้นสีเฉพาะสำหรับวัดหลวงชั้นเอกและเจ้านายชั้นสูงเท่านั้น การทำกระเบื้องดินเผานั้นต้องสั่งทำขึ้นจึงมีราคาสูง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
คำสำคัญ :   กระเบื้องดินเผา, มิวเซียมสยาม, หลังคากระเบื้อง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (3.23 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง