เต่ากะลา ของเล่นพื้นบ้าน

ข้อมูลผลงาน

  66      32     
 
Creative Commons License
เต่ากะลา ของเล่นพื้นบ้าน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เต่ากะลา ของเล่นพื้นบ้าน
คำอธิบาย :  เต่ากะลา เป็นของเล่นพื้นบ้านที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
คำสำคัญ :   ภูมิปัญญาท้องถิ่น, สัตว์กะลา, มิวเซียมสยาม, เต่ากะลา, วัสดุธรรมชาติ, ของเล่นพื้นบ้าน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (968.04 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง