ขวานสำริด ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์

7,794      3,134
 
Creative Commons License
ขวานสำริด ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ขวานสำริด ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ขวานสำริด ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นทั้งเครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธในสมัยโบราณที่ทำให้สังคมมนุษย์มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าขึ้นกว่ายุคสมัยหิน เพราะสำริดเป็นโลหะที่มีความคมและทนทาน จึงเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าหิน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ใบขวาน, โบราณวัตถุ, มิวเซียมสยาม, สำริด, ยุคก่อนประวัติศาสตร์, โลหะ, ขวานโบราณ, เครื่องมือเครื่องใช้สมัยโบราณ, สัมฤทธื์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2562). ขวานสำริด ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์, 3 มกราคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111815
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2562). "ขวานสำริด ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111815. (3 มกราคม 2562)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "ขวานสำริด ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์". 3 มกราคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111815.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ขวานสำริด ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว