หม้อบ้านเชียง ภาชนะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ (จำลอง)

4,035      2,552
 
Creative Commons License
หม้อบ้านเชียง ภาชนะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ (จำลอง) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : หม้อบ้านเชียง ภาชนะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ (จำลอง)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หม้อบ้านเชียง เป็นเครื่องปั้นดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ได้จากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี เป็นภาชนะที่เป็นเนื้อดิน มีลวดลายเขียนด้วยสีแดง ใช้ฝังในหลุมศพของคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : บ้านเชียง, สมัยก่อนประวัติศาสตร์, มิวเซียมสยาม, ภาชนะเขียนสี, ภาชนะดินเผา, โบราณวัตถุ, เครื่องมือเครื่องใช้, เครื่องปั้นดินเผา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2562). หม้อบ้านเชียง ภาชนะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ (จำลอง), 3 มกราคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111816
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2562). "หม้อบ้านเชียง ภาชนะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ (จำลอง)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111816. (3 มกราคม 2562)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "หม้อบ้านเชียง ภาชนะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ (จำลอง)". 3 มกราคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111816.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : หม้อบ้านเชียง ภาชนะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ (จำลอง)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว